Berpikir Positif

Anda mungkin tidak dapat mengendalikan keadaan, tetapi anda dapat pikiran anda. Pikiran yang positif menghasilkan perbuatan dan hasil yang positif.
(Terapi berpikir positif: Dr. Ibrahim Elfiky)

Powered by Blogger.

Recent Post

Followers